پایان نامه های ارشد

دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1 شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید فصل پنجمبهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطاربهینه‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحقیق پایان نامه رشته برق:مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

1‌.1‌.1‌    شبیه‌ساز حرکت قطار در واقع شبیه‌ساز حرکت یک قطار با بهره گیری از ارتباط لومونوسوف توسعه داده می گردد. شماتیک کلی شبیه‌ساز حرکت یک قطار در شکل 9.4 نشان داده شده می باشد ]9[. Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق درباره مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی مد ترمز طی مد ترمز، سرعت Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی مد دنده خلاص شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید طی کنترل عملیاتی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد تراژکتوری سرعت بهینه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی دانلود از سایت منبع 1‌.1‌.1‌    ورودی‌های عملیاتی ورودی کنترل عملیاتی عموماً به چهار مد دسته بندی می گردد: شتابگیری[1]، کروز[2]، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق با موضوع:تراژکتوری سرعت بهینه

1‌.1‌.1‌    سوییچ وضعیت وسایل نقلیه بگذارید وضعیت یک وسیله نقلیه را بصورت ترکیبی از مسافت فعلی ، زمان سفر سپری شده  و سرعت فعلی  در نظر بگیریم. سوییچ از وضعیت اولیه تا نهایی، حرکت از یک Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مدل‌سازی و  شبیه‌سازی شتاب قطار، یعنی جملات سمت راست ارتباط (8.4) بر روی جرم موثر قطار، تحت تاثیر چهار Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی پایان نامه ارشد برق بهینه‌سازی مصرف انرژی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    جرم موثر به دلیل اینکه قطار علاوه بر اجزای ثابت، شامل اجزای گردان نیز می‌باشد که روی جرم موثر Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق تراژکتوری سرعت بهینه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    مقاومت قطار مانند هر وسیله نقلیه دیگر حرکت قطار نیز با تعدادی نیروی مقاومتی مخالفت می کند ]48 و Read more…

By 92, ago